Адєєва Ганна Володимирівна

Кафедра: управління та адміністрування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Досвід роботи: 17 років

 

Біографія

Народилась 5 лютого 1983 року в місті Харкові.

Відомості про вищу освіту

У 2005 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та здобула кваліфікацію інженера з якості. 

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2019 році захистила дисертацію в Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Основні етапи діяльності

У 2004-2006 роках працювала в ТОВ «Водомер» (м. Харків) на посаді інженера з якості.

У 2006-2008 роках працювала в ТОВ «Фактор» (м. Харків) на посаді економіста та спеціаліста по стандартизації та сертифікації.

У 2008-2016 роках працювала в ТОВ «Українсько-Середземноморські авіалінії» (м. Київ) на посаді заступника генерального директора з якості.

У 2016 році працювала в «Авіакомпанії Українські крила» (м. Бориспіль) на посаді заступника генерального директора з якості.

У 2016-2018 роках працювала в «Авіакомпанії Браво» (м. Київ) на посаді заступника генерального директора з якості та начальника відділу з якості.

Досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

У 2018-2021 роках працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Викладає дисципліни:

 1. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
 2. Маркетинг інновацій
 3. Маркетинговий менеджмент
 4. Поведінка споживача
 5. Маркетингові комунікації
 6. Маркетинг послуг
 7. Комерційна діяльність
 8. Управління рекламною діяльністю

Сфера наукових інтересів:

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Стаття. Лізинг авіаційної техніки, як інструмент підвищення конкурентоспроможності повітряного транспорту України. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 45. – К.: НАУ, 2013. – С. 7-10. У фаховому виданні.
 2. Тези доповідей. Проблемні питання розвитку ринку авіаперевезень України. Матеріали IV міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні проблеми економіки». – К.: НАУ, 2013. -С. 43.
 3. Тези доповідей. Main conditions of airlines participation in united nations programs for peacekeeping and humanitarian air transport operations. Матеріали VIII міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». – К.: НАУ, 2013. – С. 136-138.
 4. Тези доповідей. Break-even leasing payments. Матеріали II всеукраїнської науково- практичної конференції «Інноваційно- інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – К.: НАУ, 2013. — С.ЗО.
 5. Тези доповідей. Ефективні форми взаємодії суб’єктів авіаційного комплексу України. Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ 2014.-С. 30-32.
 6. Стаття. Передумови формування та функціонування стратегічних альянсів. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 47.-К.: НАУ, 2014.-С. 80-87. У фаховому виданні.
 7. Стаття. Inter-firm interaction of the aviation enterprise as a method to enhance the functioning of Ukrainian aviation complex. Матеріали шостого Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» К., 2014. – Т.З. – С. 8.29- 8.32.
 8. Стаття. Аналіз бенефіціарів та флоту українських авіакомпаній. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць Випуск 48. – К.: НАУ, 2014. – С. 148- 153. У фаховому виданні.
 9. Тези доповідей. Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС: сучасні реалії. Матеріали V міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні проблеми економіки». – K.: НАУ. 2014. – С. 20-21.
 10. Стаття. Political and economical influence on the future development of the Ukrainan air transportation market. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 38. – K.: НАУ, 2014. У фаховому виданні.
 11. Тези доповідей. Інформаційне забезпечення взаєморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпанії. Матеріали IV всеукраїнської науково- практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – K.: НАУ, 2015.-С. 94. (С. 39-40).
 12. Тези доповідей. Напрямки реформування авіапідприємств повітряного транспорту. Матеріали VI міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні проблеми економіки». – K.: НАУ, 2015. -С. 50-51.
 13. Стаття. Передумови розвитку комерційної діяльності авіакомпаній. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 54. – K.: НАУ, 2016. – С. 40-45 У фаховому виданні.
 14. Стаття. Економічна сутність та види комерційної діяльності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.4 (179) / наук. ред. І.Г.Манцуров. – K., 2016.-С. 60-65. У фаховому виданні. Наукове видання включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
 15. Тези. Interline and code-share agreements. «Стратегії розвитку: інвестиційний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 листопада 2016 р.). – К. Національний університет харчових технологій, 2016. – С. 95-98.
 16. Тези. The global industry o; aviation transportation development review. «Сучасна глобальна регіоналістика суб’єкти економіки: напрями впливу матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2017 р.). /за ред. Коваленкс М.П., Деркач Т.В., Кобилянської A.B. – Одеса : МГУ, 2017. – С. 46-50.
 17. Тези. Соціально- відповідальний маркетинг в призмі сталого розвитку підприємства. Актуальні питання менеджменту та маркетингу. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 бер. 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 34-38.
 18. Стаття. Аналіз основних технологій формування програм лояльності клієнтів авіакомпаній. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Випуск 24. – Одеса, 2017. – 276 с. У фаховому виданні. Наукове видання включено до наукометричної бази Index Copernicus.
 19. Стаття. Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. Випуск 1 (63). – К., 2018.-С. 166- 173.
 20. Стаття. Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Випуск 3 (202). – К., 2018.- 154 с. У фаховому виданні. Наукове видання включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
 21. Стаття. Практичні аспекти таргетованої реклами в Instagram та Facebook. International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April 12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. 308 pages.
 22. Тези. Фактори забезпечення лояльності клієнтів авіакомпаній. Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами матеріали IX Всеукраїнської науково- практичної конференції (мю Київ, 19 квітня 2018 p.). – К.: НАУ, 2018. – 152 с.
 23. Тези. Areas of customer loyalty of development in the socially responsible marketing system. Eighth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» – «Safety in Aviation and Space Technologies» October 10-12, 2018, Kyiv, Ukraine, http ://conference .nan .edu.ua/index, php/ Congress/Congress201 8/paper/viewFile /5484/4252.
 24. Тези. Конкурентні переваги ДП МА «Бориспіль» на європейському ринку аеропортів-хабів. Перспективи і виклики глобального маркетингу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 жовтня 2018 p.). – К.: НАУ. – 16 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://feba.nau.edu.ua/component/k2/24-10- 2018-kafedra-marketynhu-provela-mizhnarodnu-naukovo-praktychnu-konferentsiiu-perspektyvy-i- yyklyky-hlobalnoho-marketynhu.
 25. Тези. Особливості впровадження СЯМ- систем в діяльність авіакомпаній. Сучасні напрями розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2 листоп. 2018 p.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – С. 62-65.
 26. Стаття. Методологічні особливості управління лояльністю клієнтів в системі соціально- відповідального маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 22. Ч. 2. / 2018. – С. 138-141.
 27. Стаття. Модель оцінки лояльності клієнтів авіакомпанії. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. Випуск 1 (69). – К, 2019. -С. 139-144 Наукове видання включено до баз даних: НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index.
 28. Тези. Особливості управління лояльністю клієнтів в системі маркетингу. Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально- економічного розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Ужгород, 16 лют. 2019 року) / За заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько A. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. -Ч. 1. – С. 96-98.
 29. Тези. Моделювання оцінки рівня лояльності клієнтів авіакомпанії. Інформаційні технології, системним аналіз і моделюванню соціоекологоекономічних систем збірник матеріалів X Міжнародно науково-практичної конференції (м Київ, 19-20 березня 2019 p.). – К. НАУ, 2019. – 282 с.
 30. Стаття. Особливості комплексного управління лояльністю клієнтів авіакомпаній в системі сталих взаємовідносин на засадах соціально- відповідального маркетингу. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Випуск 2 (213). – K., 2019. – С. 117- 125. У фаховому виданні.
 31. Монографія. Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України. Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України: монографія / С.Ф. Смерічевський, A.B. Шевченко, Г.В. Малахівська та ін.; за заг. ред. С.Ф. Смерічевського. – K.: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 272 с. URL: http://er.nau. edu.ua/liandle/NAU/42 785.