Комар Юрій Миколайович

Кафедра менеджменту

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 47 років

Біографія

Народився 7 червня 1946 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1971 році закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» та здобув кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей». У 2009 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління зі спеціальності «Механізми державного управління» в Донецькому державному університеті управління.

У 2010 році присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту невиробничої сфери.

Основні етапи діяльності

1971-1992 працював Укр НДІТ та ГХ МТ УРСР на посадах інженера відділу громадського харчування, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача сектора відділу громадського харчування.

1992-1995 працював у Головному управлінні акредитації та атестації навчальних закладів МОН на посаді головного спеціаліста, начальника відділу ліцензування.

Досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

1995-1997 рр. – працював в Українському транспортному університеті на посаді професора кафедри менеджменту;

1997-1998 рр. – працював у Хмельницькому інституті конструювання-моделювання швейних виробів на посаді професора кафедри економіки і підприємництва;

1998-2002 рр. – працював у Хмельницькому інституті регіонального управління та права на посаді професора, завідуючого кафедрою загального менеджменту;

2002-2003 рр. – працював у Дрогобицькому інституті управління на посаді професора;

2003-2011, з 2015 рр. – працював у Донецькому державному університеті управління на посаді професора;

2011-2014 рр. – працював у Київському університеті управління та підприємництва на посаді професора.

Викладає дисципліни:

  1. Самоменеджмент
  2. Вступ до спеціальності

 Список наукових і навчально-методичних праць

за І півріччя 2018 року

Назва роботи Вид роботи Видавництво Обсяг, стор. Співавтори
1 Концепція формування повноцінного здоров’я людини. – С. 65-71 /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.).Маріуполь, 2018. –221 с. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 С.65-71

5

2 Удосконалення системи мотивації персоналу в сучасних у мовах на підприємстві ТОВ «ВАНБУД-3».– С. 129-138 /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.). Маріуполь, 2018. – 221с. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 С.129-138

5/10

Ботяновська О.В.
3 Дослідження основних аспектів системи управління персоналом підприємства.– С. 144-155 /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.). Маріуполь, 2018. – 221 с. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 С.144-155

5/10

Згодьмо Т.О.
4 Сучасні механізми управління персоналом і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. – С. 165-171 /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.). Маріуполь, 2018. – 221с. Електр. ДонДУУ,  Маріуполь, 2018 С.165-171

3/6

Назимок М.А.
5 Управління процесом мотивації на основі створення концептуальної десяткової моделі творчого управління мотивацією праці персоналу.– С. 181-192/Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.). Маріуполь, 2018. – 221 с. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 С.181-192

5/10

Босак А.А.
6 Аналіз маркетингових стратегій і маркетингової діяльності і їх використання на підприємствах невиробничої сфери. – С. 54-58 /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві (м. Маріуполь, 25 квітня 2018р.). Маріуполь, 2018. – 221 с. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 С.54-58

2/5

Кравчук В.А.
7 Концепція управління формуванням повноцінного здоров’я людини. –С.10-12 /Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», м.Київ, 17 травня 2018 р. – К.: Університет «Україна», 2018. – 300 с. Друк. Ун-т «Україна» 3
8 Формування анотованого конспекту лекцій для студентів економічних і управлінських спеціальностей заочної форми навчання. –С.10-12 /Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», м.Київ, 17 травня 2018 р. – К.: Університет «Україна», 2018. – 300 с. Друк. Ун-т «Україна» 1/1 Гільдіна Ю.А.
9 Активізація функції самоуправління в процесі виконання студентами управлінських спеціальностей комплексних контрольних завдань з дисципліни «Самоменеджмент».– С. 228-229 /Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», м.Київ, 17 травня 2018 р. – К.: Університет «Україна», 2018. – 300 с. Друк. Ун-т «Україна» 1/1 Турченко В.І.
10 Дослідження повноцінності української мови і її основних концептів /II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Соціально-економічні проблеми сучасності”, ДонДУУ, м. Маріуполь, 15.06.2018р. Електр. ДонДУУ, Маріуполь, 2018 8