Лиса Тамара Валеріївна

Кафедра управління та адміністрування

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Народилась 28 червня 1989 року в місті Первомайськ Миколаївської області.

Відомості про вищу освіту

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту, викладача вищого навчального закладу.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2017 році захистила дисертацію в Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Основні етапи діяльності

2009-2012 роках працювала в ПП «АВТОСЕРВІС» (м. Первомайськ) на посаді менеджера по роботі з кадрами.

2013-2020 роках працювала в Державній компанії «Укрспецекспорт» (м. Київ) на посадах спеціаліста відділу реалізації контрактів, головного спеціаліста відділу реалізації контрактів. 

Викладає дисципліни:

 1. Логістика
 2. Маркетингове ціноутворення
 3. Маркетингові дослідження
 4. Маркетинг промислових підприємств
 5. Управління маркетинговою діяльністю
 6. Стратегічний маркетинг

Сфера наукових досліджень

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Research of motivational aspects for marketing support of innovative activity of industrial enterprise //EUREKA: Social Sciences and Humanities. -Number 2. – 2016.
 2. Маркетинговий інструментарій в антикризовому управлінні підприємством // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016.
 3. Формування стратегії просування торговельного підприємства на засадах маркетингу взаємин // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016.
 4. Маркетингове оцінювання кадрового потенціалу підприємства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016.
 5. Маркетинг персоналу як складова маркетингу на ринку високотехнологічних товарів // Чернігівський Науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. – Електронний збірник наукових праць. – Серія 1: Економіка і управління -2014.
 6. Теоретико-методологічні засади маркетингу персоналу на підприємстві // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2014.
 7. Маркетингове оцінювання кадрового потенціалу підприємства // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Вежа- Друк – 2016.
 8. Маркетинг взаємин у забезпеченні інноваційної діяльності підприємств // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ – 2016.
 9. Маркетингове наповнення системи оцінювання кадрового потенціалу підприємства // Підприємництво і маркетинг у XXI столітті : тези доп. Екон. наук.-практ. форуму – Хмельницький : ХНУ – 2016.
 10. Проблемні аспекти застосування маркетингу промисловими підприємствами України // Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління : тези доп. Ill Всеукр. наук. конф. молодих учених та студентів: КНУДТ – Київ – 2015.
 11. Маркетинг персоналу як елементи клієнтоорієнтованості // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ – 2015.
 12. Основні принципи та функції маркетингу персоналу // Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління : тези доп. Всеукр. наук. конф. молодих учених та студентів: КНУДТ – Київ – 2014.
 13. Визначення ролі та місця маркетингу персоналу в управлінській діяльності підприємства // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. X Міжнар. наук.-практ. конф.: вид-во НУ «Львівська політехніка» – Львів – 2014.
 14. Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : [колективна монографія] ТОВ «Поліграфіст—2» – 2013.
 15. Особливості адаптації персоналу в організації // IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. – 2011.
 16. Інтелектуальна діяльність, як частина науково-технічного потенціалу, актуальність та проблеми розвитку // VII Міжнародна науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. – 2009.
 17. Інноваційні підходи до мотивації персоналу // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації» (до 175- річного ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – 2009.