Мирвода Світлана Іванівна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Науково-педагогічний стаж роботи: 10 років

Почесні звання: Народна артистка України (2016)

Біографія

Народилася 29 лютого 1960 року.

У 1985 році закінчила Львівську державну консерваторію ім. М.В. Лисенка.

У 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

Кандидат наук з державного управління з 2015 року.

Працює артисткою Академічного оркестру народної та популярної музики Національної телерадіокомпанії.

Викладацьку діяльність розпочала в 2005 році на кафедрі менеджменту організацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Сфера наукових інтересів

Державне управління соціально-культурною сферою, Корпоративна відповідальність.

Основні навчальні курси

  1. Організація бізнесу та бізнес-планування
  2. Організація праці менеджера
  3. Тайм-менеджмент

Публікації останніх років

1. Інформационные технологии образования в социально-культурной сфере [Електронний ресурс] / С. І. Мирвода // Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://ekonomyandsociety.in.ua

2. Імперативи розвитку соціально-культурної сфери / С. І. Мирвода // наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини». – Ужгород, 2016. – Вип. 7. – Ч.2. – С. 49-54.

3. Оцінка впливу кадрових факторів на рівень конкурентоспроможності підприємства / С. І. Мирвода // наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород, 2016. – Вип. 7. – Ч. 3. – С. 105-109.

4. Особливості державного управління в розвитку корпоративної культури / Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013.

5. Принципи і методи державного регулювання розвитку сфери культури, адекватні трансформаційним змінам в економічній системі / Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013.

6. Теоретичні підходи до розробки моделі системи державного управління документацією у сфері культури / Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4. – Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2013.

7. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ефективності корпоративної культури / Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 1. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2013.

8. Пріоритетні напрями розвитку державного управління у сфері культури / Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012.

9. Індивідуальний підхід в організації самостійної роботи студентів / Освіта регіону : наук. журнал. – Вип. 4. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. (фахове видання)

Бібліографія праць

1. Мирвода С.І. Соціально-економічні аспекти розвитку культури України: колективна монографія / Т. І. Пішеніна, С. І. Мирвода // Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: монографія. – Х.: НДУ ІПР НАН України, 2014. – 380 с.

2. Мирвода С.І. Теоретичні підходи до розробки системи державного управління документацією у сфері культури [Електронний ресурс] / С. І. Мирвода // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Вип.4. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 17-19. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk%20 (60)%204.pdfJ.

3. Мирвода С.І. Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури / С. І. Мирвода // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук, праць. – Вип. 4(23). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 92-102.

4. Мирвода С.І. Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів / С. І. Мирвода // Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4. – Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2014. – С. 65-71.

5. Мирвода С.І. Принципи і методи державного регулювання соціально-культурного розвитку / С. І Мирвода // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. – Вип. 41. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 180-188.

6. Мирвода С.І. Глобальний контекст професійного розвитку працівників соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / С. І. Мирвода // Демократичне врядування : зб. наук, праць. – Вип.4. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 23-26. – Режим доступу : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/2014/01_2 _2014.pdf.

7. Мирвода С.И. Особенности государственного управления информационными потоками социально-культурной сферы Украины / С. И. Мирвода // Современный научный сборник: Государственное управление. – Вып.47 (243). – Россия. – 2014. – С. 69-82.

8. Мирвода С.І. Основні чинники ринкових перетворень ефективності сфери культури / С. І. Мирвода // Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 2013). – Умань, 2013. – С. 40-42.

9. Мирвода С.І. Принципи державного управління сферою культури, адекватні трансформаційним змінам / С. І. Мирвода // Менеджмент і логістика: перспективні напрямки розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20-21 вересня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 104-107.

10. Мирвода С.І. Удосконалення функцій державного управління у сфері культури / С. І. Мирвода // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24-25 жовтня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С. 18-21.

11. Мирвода С.І. Значення соціально-інформаційних технологій у формуванні корпоративної культури / С. І. Мирвода // Інноваційні шляхи розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 березня 2013 р.). – С. 13-15.

12. Мирвода С.И. Программно-целевые подходы в менеджменте социально-культурной сферы / С. И. Мирвода // Київ, 2013. – С. 34-37.

13. Мирвода С.І. Глобальний контекст професійного розвитку працівників соціокультурної сфери України / С. І. Мирвода // Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 січня 2014р.). – С. 32-35.

14. Мирвода С. І. Особливості державного управління соціально-культурною сферою / С. І Мирвода // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 13-14 березня 2014р.). – С. 13-16.