Олійник Георгій Юрійович

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 22 роки

Біографія

Народився 14 серпня 1975 року.

Відомості про вищу освіту та підвищення кваліфікації

У 1999 році закінчив Київську філію Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю “Транспортний менеджмент”, отримавши кваліфікацію інженера-економіста.

У 2004 році закінчив аспірантуру Київського університету економіки і технологій транспорту за спеціальністю 08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку». У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка транспорту і зв’язку» в Київському університеті економіки і технологій транспорту МТУ.

1997 -2000 р. – курси «Фахівець з управління державними корпоративними правами»
Тренінг – курс «Реструктуризація підприємств України», за співпраці з Агентством з міжнародного розвитку (USAID), США, компанія «Барентс Груп ЛЛС»

2006 р. – курс навчання за програмою «Корпоративне управління та стратегія бізнесу» (кваліфікація «фахівець з управління корпоративними правами».

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук у Класичному приватному університеті.

Професійний досвід

 • 2012-2017 рр. – працював у КНУКіМ доцентом кафедри економіки, міжнародної економіки;
 • 2001-2012 рр. – викладач кафедри менеджменту Київського університету економіки і технологій транспорту (з 2007 року – Державний економіко-технологічний університет транспорту)
 • 24.10.2010 р. – 21.04.2013 р. – ТОВ «ФК Трансферт», начальник відділу депозитарної діяльності
 • 12.03.2008 – 24.10.2010 р. – ТОВ «Трансферт», спеціалізований реєстратор, начальник відділу по роботі з клієнтами
 • 2006-2008 р. – ЗАТ «Центр реєстрів та консалтингу», директор з фінансових питань, голова Правління
 • 2004-2006 р. – ТОВ «Українська юридична компанія «Принцип», фахівець з питань ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • 2003-2004 р. – ТОВ «Центр реєстрів та консалтингу», генеральний директор
 • 2001-2003 р. – ТДВ «ЕНСТІ Трансферт», фахівець з питань ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • 2000-2001 р. – об’єднання «Укрпромзалізтранс», начальник відділу з корпоративних прав
 • 1999-2000 р. – ВАТ «Стиль модерн», економіст
 • 1998-1999 р. – LTD “Брусника», фахівець з корпоративних прав
 • 1997-1998 р. – ТОВ «Екоінвест», провідний спеціаліст відділу ведення реєстру власників цінних паперів
 • 1996-1997 р. – ЗАТ «ФІСК», провідний спеціаліст відділу ведення реєстру власників цінних паперів

Викладає дисципліни:

 1. Стартап-проєкти
 2. Маркетинг
 3. Стартап-менеджмент
 4. Паблік рилейшнз
 5. Інформаційні технології в маркетингу
 6. Рекламний менеджмент
 7. Управління рекламною діяльністю
 8. Інформаційні технології в галузі

ORCID 0000-0002-4073-4012

Основні наукові праці

У 2003 році зареєстроване авторське право на службовий твір «Монографія «Государственное регулирование экономики переходного периода», Горенко Т.І., Карпов В.А., Кучеренко В.Р., Кондрашихін А.Б., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Рожманов В.Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 8018 від 25.07.2003р.

 

СПИСОК

наукових і навчально-методичних праць

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або Web of Science)

Обсяг у сторінках (авторський доробок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові роботі, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Приватизація відкритих акціонерних товариств (На прикладі ВАТ «Укртелеком» Монографія К: Укртелеком. 2001 552 с.

(фахове видання)

552/140 С.Довгий С.Лебідь
 2 Государственное регулирование экономики переходного периода Монографія «Просвіта» м. Севастополь. 2000. 182с.(фахове видання) 182/15 Т.Горенко Т.Карп
3 Оцінка результатів фінансової діяльності акціонерного товариства Стаття Державній інформаціїний бюлетень про притизацію №4,2000. С. 79-86 (фахове виданя) 7/7
 4 Напрями залучення іноземного капіталу та виходу українських емітентів на світовий фінансовий ринок Стаття Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. Наук.праць. К: РВПС Україна НАН України, №2000р. С.304 – 309(фахове видання) 5/5
 5 Передкорпоратизаційна підготовка підприємств промислового залізничного транспорту Стаття Наук. Праці ОНАЗ. Одеса, 2004 р. С. 103-108(фахове видання) 5/5
6 Особливості приватизації підприємств промислового залізничного транспорту Стаття Економіка: Проблеми теорії і практики. Зб. Наук.праць . Дніпропетровськ ДНУ, 2004р.С.105-116(фахове видання) 11/11

Наукові роботі, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 7 Управління реструктуризацією залізничного комплексу України Монографія. К.: Логос, 2014р. 306с.

(фахове видання)

306/306
8 Державне регулювання системним розвитком малого  бізнесу галузі залізничного транспорту України Монографія К.: Логос, 2014р. 268с.

(фахове видання)

268/160 В.А. Ільяшенко
 9 Управління нерухомістю: теорія, принципи, практика, концепція єдиного банку даних Монографія К.: Логос, 2013 р. 326с.

(фахове видання)

326/126 В.А. ІльяшенкоМ.М. Ониськів
10 Організаційно-економічний механізм корпоративного управління підприємствами транспорту та зв’язку Монографія К.: Логос., 2012 р.424с.

(фахове видання)

424/250 Т.І. Лозова,

П.С. Єщенко,

В.В. Жебка,

С.Я. Салига

11 Реструктуризація залізничного транспорту України: методологія і практика Монографія К.: Логос, 2011р.382с.

(фахове видання)

382/382
12 Класифікатор майна залізничного транспорту Монографія К.: Ін.Юре, 2010р. 678с.

(фахове видання)

678/56 М.Д. Костюк

Т.І. Лозова

Б.Я. Остапюк

13 Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту Монографія К.: КУЕТТ, 2007р.428с.

(фахове видання)

428/240 М.М. Ониськів

І.Г. Бакаєва

14 Функціонально-галузевий методичний підхід до реструктуризації залізничного комплексу України стаття Інвестиції: практика та досвід, №10, травень 2014р..

С. 36-43 (фахове видання)

8/8
 15 Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України Стаття Економіка та держава, №5, травень 2014. С. 57-60

(фахове видання)

4/4
16 Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку галузі залізничного транспорту по критерію стійкості Стаття Інвестиції: практика та досвід, №9, травень 2014.

С. 116-120

(фахове видання)

5/5
17 Теоретико-методологічні основи реструктуризації залізничного транспорту України Стаття Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №4, 2014 р. Сертифікат, веб-сторінка Нац. бібліотеки України В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) (фахове видання) 24/24
18 Критерії і принципи управління реструктуризацією галузі залізничного транспорту Стаття Інвестиції: практика та досвід, №11, червень 2014. С. 54-58 (фахове видання) 4/4
19 Державне регулювання інституціональними змінами галузі залізничного транспорту, як складової національної економіки Стаття Інвестиції: практика та досвід, №12, червень 2014 С. 46-51 (фахове видання) 6/6
20 Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України Стаття. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони», №3 м. Запоріжжя, 2014 р. С. 17-24

(фахове видання)

8/8
21 Формування холдингової системи управління галуззю залізничного транспорту України Стаття Науковий вісник Херсонського  Державного Університету. Серія «Економічні науки» №6 частина 2. 2014р.

С. 21-27 (фахове видання)

8/8
22 Прогноз результатів реструктуризації на основі використання методів і моделей ситуаційного

аналізу

Стаття Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. Випуск 40. – К.: НАУ, 2012. С. 197-202

(фахове видання)

6/6
23 Організаційно-економічний механізм управління реструктуризацією підприємств залізничного

транспорту

Стаття Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». № 5. – 2012. Веб-стор. Нац. бібл. України ім. В.І. Вернадського

[Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua] (фахове видання)

6/6
24 Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України Стаття Економіка та держава // Міжнародний науково-практичний журнал № 7 липень: К.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2012. С. 39-45 (фахове видання) 6/6
25 Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту Стаття Електронне наукове фахове видання «Державне управління, удосконалення та розвиток». № 5, 2012. Веб-стор. Нац. бібл. України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) (фахове видання) 5/5
26 Моделювання підготовчого процесу реструктуризації залізничного комплексу України та ефективність його впровадження Стаття Інвестиції: практика та досвід // Наук. прак. Журнал № 10, травень, 2012, С. 40-44            (фахове видання) 5/5
27 Фінансово-економічні показники та аналіз платоспроможності, конкурентоспроможності і фінансової стійкості підприємств залізничного транспорту на стадії підготовки до реструктуризації Стаття Водний транспорт. Зб. наук. праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К. КДАВТ, 2012. – №2 (14). С. 106-114

(фахове видання)

18/18
28 Діагностично-параметрична  характеристика визначення стратегічних орієнтирів реструктуризації підприємств залізничного транспорту Стаття Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 10, ч. 2. Тернопіль, 2012, С. 48-54            (фахове видання) 6/6
29 Науково-методичні підходи у формуванні підготовчого процесу в контексті трансформації залізничного транспорту Стаття Національна академія наук України. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. Економічні інновації. Зб. наук. праць. Випуск 49. Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. В-во «Пальміра», Одеса, 2012, С. 179-187

(фахове видання)

 

9/9
30 Критичний аналіз зарубіжного досвіду реформування залізничного транспорту та його основних структурних моделей Стаття Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 36. – К.: НАУ, 2011. С. 144-158

(фахове видання)

9/6 Т.С. Рябчун
31 Критерії і принципи управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту Стаття Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. – Вип. 38. – К.:НАУ, 2011,

С. 155-163

(фахове видання)

8/8
32 Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту Стаття Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – К.: КНЕУ, 2011. С. 573-584

(фахове видання)

11/11
33 Характерні особливості та науково-методичні основи оцінки ефективності стратегії реструктуризації підприємств залізничного транспорту та зв’язку Стаття  Зб. наук. праць ДУІКТ «Економіка, Менеджмент, Бізнес». 1-2/ 2011. С. 152-159 (фахове видання) 8/6 О.П. Гаврилюк
34 Методологія в сфері реформування підприємств залізничного

транспорту

Стаття Маркетинг: Теорія і практика: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – № 17. – 2011. С. 171-176

(фахове видання)

6/6
35 Основні концептуальні питання корпоративної стратегії розвитку управління підприємствами залізничного транспорту Стаття Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ. 2010. С. 173-186

(фахове видання)

14/14
36 Формування основних вимог до системи управління реструктуризацією підприємств залізничного

транспорту

Стаття Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 16. – К.: ДЕТУТ, 2010. С. 215-224

(фахове видання)

9/5 Т.С. Рябчун
37 Основні концептуальні питання корпоративної стратегії розвитку управління підприємствами залізничного транспорту Стаття Вісник Хмельницького національного університету. – Т.1. – № 6. – 2010. С. 123-132

(фахове видання)

9/9
38 Визначення вартості нерухомості на кінець розрахункового періоду Стаття Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 29. – К.: НАУ, 2009. С. 127-133

(фахове видання)

7/7
39 Методологічні основи корпоративного управління державними підприємствами залізничного

транспорту

Стаття Проблеми системи підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 30. – К.: НАУ, 2009. С. 186–201

(фахове видання)

5/5
40 Удосконалення облікової системи підприємств залізничного

транспорту

Стаття Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. – Випуск 3. – Львів.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2009. С. 44-50

(фахове видання)

6/6
41 Облікова політика: проблеми формування Стаття Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. Зб. наук. праць №1 (17). – 2009. С. 59-70

(фахове видання)

11/6 Т.І. Лозова
42 Система управління процесом зміни організаційно-правової форми підприємств у процесі реформування залізничного транспорту та створення державної акціонерної компанії (ДАК) «Українські залізниці» Стаття Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 5 (123). – 2008. – Частина 1. С. 190-201

(фахове видання)

11/11