Саух Ірина Василівна

Кафедра управління та адміністрування

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи:

Біографія

Народилася 7 вересня 1955 року.

Відомості про вищу освіту

У 1976 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю “Бухгалтерський облік”.

У 2009 році пройшла стажування в Київському інституті інтелектуальної власності.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Викладає дисципліни:

Сфера наукових інтересів

Перелік основних наукових праць

  • Саух І.В. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 260 с.
  • Герасимчук А.А., Козловець М.А., Саух І.В. Соціологія Бізнесу: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.А. Герасимчука. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 280 с.
  • Саух І.В. Генеза взаємозв’язку творчості та ризику в підприємницькій діяльності. Актуальні проблеми суспільно-економічної трансформації економіки України: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції викладачів та студентів. – Житомир – 2006 р.
  • Саух І.В. Професійна підготовка як основа ефективного менеджменту. Молодь і освіта. Європейський вибір: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Житомир: Вид-во Європейського університету, 2007. – С. 124-126
  • Саух І.В. Розвиток малого бізнесу в умовах глобальної конкуренції: латентний характер ефективності та перспективи розвитку. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції /  За ред. Романенко О.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – С. 21-24
  • Саух І.В., Цибульський В.О. Проблеми вдосконалення підготовки менеджерів для туристичної галузі України. Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 27-28 вересня 2007 р. / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007. – 196 с., С. 64-65.
  • Саух І.В. Сучасні тенденції вдосконалення менеджмент-освіти в галузі туризму. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції / За ред.
  • Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2007. – С. 54-58.
  • Саух І.В. Малий бізнес в аспекті регіонального розвитку: нові концептуальні підходи. Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць Національного авіаційного університету. – № 1. –   2008 р.

 

 

Профіль у Google-Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f596pwUAAAAJ&hl=uk.