Спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітній рівень – молодший бакалавр)

 

Нині підприємницька діяльність в Україні є найбільш різноманітною та найчисленнішою сферою соціально-економічних суспільних відносин, що пов’язано, насамперед, зі становленням ринкового середовища в країні.  В прямому розумінні, підприємець – це людина, яка робить бізнес. Від ефективної роботи підприємця залежить як його особистий успіх, так і успіх та розвиток підприємства, на якому він працює або яким володіє. Напрямки професійних завдань, що вирішуються фахівцем-підприємцем, надзвичайно широкі, а іноді – безмежні. Тому прийнято вважати, що підприємці є універсалами в умовах ринкової економіки. Ця професія особливого роду, тому що вона поєднує в собі основні риси управлінця, маркетолога і товарознавця.

Метою освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи, здатних до організації, управління та ефективного провадження господарської діяльності відповідно до потреб національної економіки.

Під час навчання Ви набуде знань та вмінь професійної роботи:

– з аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах;

– з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, торгівлі та біржової діяльності;

– з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;

– з прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;

– у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур;

– з роботи в команді та співробітництва;

– з аргументування власної позиції;

– в спілкуванні з іноземними партнерами;

– формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;

– визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій і торговельній діяльності.

Ви зможете працювати на таких посадах:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;
 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Професія підприємця вам підійде, якщо ви:

 • комунікабельні,
 • харизматичні,
 • ініціативні,
 • доброзичливі та небайдужі;
 • наполегливі та цілеспрямовані,
 • маєте здатність до аналітичного мислення,
 • вмієте працювати в команді,
 • можете самостійно приймати ефективні рішення.

Здобувачі освіти вивчають дисципліни, які дають змогу легко орієнтуватися в світі сучасного бізнесу: економіка підприємства, інфраструктура товарного ринку, торговельне підприємництво, економічна теорія, стандартизація і сертифікація продукції та послуг, підприємницька діяльність, товарознавство, бухгалтерський та фінансовий облік, комерційна діяльність, інформаційні системи і технології, іноземна мова за професійним спрямуванням тощо. Особлива увага в здійсненні навчального процесу приділяється використанню сучасних освітніх технологій та методик (тренінгам, презентаціям, дискусіям, моделюванню ситуацій, «мозковій атаці», методу «кейс-стаді», роботі в парах і малих групах, дистанційному навчанню тощо).

Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть продовжити освіту у будь-яких закладах вищої освіти на освітньому рівні «бакалавр» за скороченим терміном навчання як за спеціальністю, так і за суміжними – менеджмент; маркетинг; облік і оподаткування; публічне управління та адміністрування; фінанси, банківська справа та страхування тощо.