Спеціальність “Менеджмент” (Менеджмент і світова економічна кон’юнктура)

Менеджмент і світова економічна кон’юнктура — це спеціалізація спеціальності “Менеджмент”. Майбутні фахівці у галузі міжнародних економічних відносин можуть отримати глибокі знання з економіки зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Університет готує фахівців, які можуть обіймати посади керівників зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств та їх структурних підрозділів, комісіонерів, валютних брокерів, комерсантів, провідних фахівців митної служби тощо.

Сфера діяльності фахівців

Сферою діяльності фахівця цієї спеціальності є:

 • планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій;
 • проведення міжнародних маркетингових досліджень;
 • підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод;
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;
 • надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Функції в межах компетенції фахівця даного напрямку

Фахівці з менеджменту ЗЕД здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління тощо. Робота менеджера ЗЕД безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих стосунків із ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією торговельних контрактів.

Можливі посади

Випускники отримують кваліфікацію менеджер ЗЕД і можуть посідати посади вищого управлінського персоналу на підприємствах і в установах різних форм власності (корпораціях, концернах, асоціаціях, спільних підприємствах, біржах, акціонерних товариствах, митницях, посередницьких фірмах), що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності можуть займати посади: менеджера підрозділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій; керівника структурних підрозділів підприємств, які займаються ЗЕД; керівника апарату органів державної влади; спеціаліста державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій; експерта і консультанта із зовнішньоекономічної діяльності; викладача вищих навчальних закладів та наукового співробітника.

Переваги фахівців

Випускники спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України, що дає їм можливість працевлаштовуватися у відомих вітчизняних та іноземних компаніях. Характерною особливістю роботи менеджера ЗЕД є можливість закордонних відряджень, що надає робітнику можливість знайомитись із реальним життям за кордоном, що, безумовно, цікаво і пізнавально для будь-якої людини.

Попит на фахівців

Специфіка підготовки фахівців у нашому університеті:

 • висококваліфікований науково-викладацький склад;
 • широке застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі;
 • одержання студентами якісної підготовки з англійської мови, що дає їм можливість отримувати гранти і стипендії для навчання та стажування в зарубіжних вузах, а в подальшому знайти роботу у міжнародних компаніях, фінансових установах чи їх представництвах;
 • активна участь студентів у науковій роботі кафедри, наукових конференціях зі спеціальності; результати кращих дослідницьких робіт студентів публікуються у наукових виданнях.

Система набуття практичного досвіду

Важливу роль у підготовці спеціалістів даного профілю є організація практик студентів на підприємствах ТОВ „Енергокрафт”, ТОВ „УКРКОМФЛОТ”, ТОВ „СПЕЦ Експорт”, ТОВ „Система”, ПП „Гранд”, ТОВ „МОРГАН-СК”, ТОВ „Прикладна електроніка”, ТОВ „Євротек”, ВАТ Завод „Ніжинсільмаш”, ТОВ ГОСКО, ТОВ «Торгово-промислова компанія НІКА – В».

Результати підготовки фахівця:

За результатами навчання студенти отримують:

 • знання чинного законодавства, що регламентує ЗЕД в Україні; форм та методів регулювання ЗЕД; особливостей валютного регулювання в ЗЕД; порядку ціноутворення на світовому ринку; методів вивчення попиту на товари та способів рекламування продукції; видів зовнішньоторговельних операцій, структури та змісту зовнішньоторговельних контрактів; форм міжнародних розрахунків; особливостей транспортного обслуговування ЗЕД; методів підвищення конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках; особливостей організації зовнішньоторговельної діяльності підприємства; етики ділового спілкування та ведення переговорів;
 • вміння розробляти оптимальну стратегію розвитку ЗЕД підприємства; розраховувати та аналізувати основні показники ЗЕД підприємства; оцінювати експортний потенціал підприємства; формувати цінову політику підприємства при виході на зовнішні ринки; проводити моніторинг основних конкурентів, постачальників та споживачів на певному ринку; прогнозувати попит на продукцію підприємства на зовнішніх ринках;
 • навички складання та перекладу різної зовнішньоторговельної документації; формування клієнтської бази; проведення презентацій, перемовин, ділового листування; розрахунку фактурної вартості партії імпортованого товару з урахуванням базисних умов поставок.

Здібності, якими повинен володіти претендент на набуття освіти за цим об’єктом діяльності

Для оволодіння даною спеціальністю студент повинен мати певні комунікативні, управлінські та особисті якості. Серед основних рис слід відзначити цілеспрямованість, впевненість у собі, у прийнятих рішеннях, енергійність, комунікативні уміння, толерантність, впливовість, ініціативність, організаторські здібності, відповідальність, постійне прагнення до особистісного зростання.