МІЖНАРОДНА НАУКОВО -ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВЦІВ

“Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку”

 

24 травня 2019 р.

м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 3, ауд. 3Л-3

 

Ініціатор заходу: Інститут економіки та менеджменту Університету “Україна”

Мета конференції: обмін досвідом у сфері соціально -економічного потенціалу України та країн Європи

 

Напрямки роботи конференції

 1. Інноваційно-інвестиційні перспективи розвитку соціально-економічного потенціалу європейських країн у глобальному економічному просторі.
 2. Економіка та управління національним господарством: національні моделі економічних систем та глобальні процеси.
 3. Сучасні імперативи в економіці та управлінні підприємствами: облікові та фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання; моделі і технології менеджменту та маркетингу.
 4. Проблеми на парадигми соціально-економічного розвитку природокористування та охорони навколишнього середовища.
 5. Економіка праці, етика підприємництва та соціальна відповідальність держави і бізнесу: національні особливості та світові тренди.
 6. Публічне адміністрування у сфері соціально-економічних відносин.
 7. Актуальні тенденції податково-правового регулювання розвитку України на сучасному етапі.
 8. Міжнародно-правове регулювання макроекономічних процесів.
 9. Теоретичні та конституційні засади розвитку економіко-правових відносин в Україні.
 10. Приватно-правове забезпечення діяльності малого підприємництва.
 11. Проблеми юридичної відповідальності у сфері економіки.

 

Для більш детальної інформації пишіть на електронну адресу dubasr@ukr.net