Науковці: як подолати економічну кризу

Наприкінці березня в нашому університеті відбулась Третя міжвузівська наукова конференція. Її тема – «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи».

Зініціювали конференцію кафедра фінансів та банківської справи нашого університету, факультет економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Україно-Російський інститут менеджменту та бізнесу імені Б. Хмельницького Міжрегіональної академії управління персоналом.

Учасників конференції привітали директор Інституту економіки та менеджменту нашого університету С.С. Нестеренко, заступник директора Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування О.Ю. Ямковий, професор Дніпропетровської філії Університету «Україна» М.В. Калінчик. Заслухано на секціях понад 60 доповідей. У них представлено результати наукових досліджень викладачів і студентів у галузях економіки, фінансів, маркетингу та бухгалтерського обліку.

 

Власна інформація

Газета «Університет «Україна» №3-4, 2016