Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку»

Міністерство освіти і науки України
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут економіки і менеджменту
Інститут права та суспільних відносин

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та науковців
«Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку»

19 травня 2017 року

м. Київ

Інформаційне повідомлення

Шановні студенти, аспіранти, науковці та педагоги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», яка відбудеться 19 травня 2017 року на базі Інституту економіки та менеджменту й Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Інноваційно-інвестиційні перспективи розвитку соціально-економічного потенціалу України в глобальному економічному просторі.

2. Сучасні тенденції розвитку національного господарства.

3. Економіка та управління підприємствами: облікові та фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання; сучасні моделі і технології менеджменту та маркетингу.

4. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

5. Економіка праці, етика підприємництва та соціальна відповідальність держави і бізнесу.

6. Публічне адміністрування у сфері економічних відносин.

7. Актуальні тенденції податково-правового регулювання розвитку України на сучасному етапі.

8. Міжнародно-правове регулювання макроекономічних процесів.

9. Теоретичні та конституційні засади розвитку економіко-правових відносин в Україні.

10. Приватно-правове забезпечення діяльності малого підприємництва.

11. Проблеми юридичної відповідальності у сфері економіки.

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у гуртожитку і готелях. Проживання і харчування за рахунок учасників. Участь у роботі конференції та публікація тез для учасників безкоштовна.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОСИМО НАДІСЛАТИ:

до 10 травня 2017 р. – тези доповідей та заявку на участь у конференції за адресою е-mail: Dubasr@ukr.net

Заявка на участь
Прізвище, ім’я, по батькові Зазначити повністю!
Науковий ступінь, вчене звання
Назва доповіді
Форма участі (особиста, дистанційна)
Науковий керівник (ПІБ, наук. ступінь, вчене звання) За необхідності
Назва напряму
Назва установи
Посада (спеціальність, курс – для студентів та аспірантів)
Контактні телефони
E-mail
Адреса для листування
Потреба у гуртожитку (готелю) Ціна гуртожитку від 80 до 150 грн.
Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей та заявка на участь подаються обов’язково в електронному варіанті (вкладеними файлами електронною поштою).

Тези та заявка подаються окремими файлами за прізвищем автора! Наприклад: Шевченко-заявка.doc. Шевченко-тези.doc

Текст набирати в редакторі WORD 2003 (2010); обсяг тез – до 5 сторінок; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля – всі 2 см; вирівнювання – по ширині. Без кольорових фото і картинок!

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

Електронний варіант. Формат вкладеного файлу з тезами *.doc або *.rtf. Назва файлу: прізвище першого автора українськими літерами (не більше 8 символів).

Назва доповіді – по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва інституту, контактний телефон, науковий керівник.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.00 – 10.00 реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.30 пленарне засідання

12.30 – 13.30 перерва

13.30 – 16.00 секційні засідання

16.00 – 16.30 підведення підсумків роботи конференції

16.30 – 17.00 заключне слово, від’їзд учасників

ЗРАЗОК
(для студентів та аспірантів):

УДК 334.78:330

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…

Коваленко С.М.

ІІ курс, спеціальність «Соціальна робота»,

Полтавський інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Даниленко П.А., к.пед.н., доцент

Контактна інформація:

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23

Координатор конференції:

Дубас Ростислав Григорович

Довідки за телефонами: (067) 969-32-57, (050) 493-24-07