Лекція «Основи підприємництва»

16 вересня 2021 року  відбулася лекція здобувачів освіти галузі знань «Управління та адміністрування» та науково-педагогічним персоналом Інституту економіки та менеджменту із директором ТОВ «А ПРОДЖЕКТ» Козакова В.Г. з дисципліни «Основи підприємництва».

Доповідач зазначив, що дисципліна «Основи підприємництва» охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для формування у здобувачів освіти підходів до формування системи професійних компетентностей щодо базових знань з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин. Основне завдання дисципліни полягає в формуванні розуміння місця підприємництва в ринковій системі господарювання; розкритті сутності підприємництва, принципи його ведення та сучасні форми його реалізації; ознайомленні із сучасним станом розвитку підприємництва та правового поля для його здійснення; формування цілісного бачення проблематики  підприємницької діяльності та навичок підприємницького мислення

В доповіді також було наведено найбільш важливі результати навчання, які мають бути отримані здобувачем освіти після вивчення даної дисципліни, зокрема:

– використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі маркетингової та економічної діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

– застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій діяльності.

  • вміти працювати в команді;

– демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати:

– здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

Наприкінці лекції здобувачі отримали відповіді на свої запитання.