Інформація про участь у Круглому столі Малинської міської філії ЦЗ

Круглий стіл Малинської  міської  філії ЦЗ03 грудня 2020 року в Малинській міській філії Житомирського обласного центру зайнятості з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю відбувся Круглий стіл на тему «Вирішення соціального захисту, працевлаштування та професійної адаптації осіб з інвалідністю», до участі в якому були запрошені представники Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна».
Директор ІЕМ Нестеренко Світлана Сергіївна детально зупинилась на питаннях теоретичної і практичної підготовки студентів з інвалідністю, враховуючи сучасні вимоги ринку праці та необхідність набуття відповідних компетентностей випускниками Інституту.
Круглий стіл Малинської  міської  філії ЦЗ
В Інституті економіки та менеджменту сформована система наскрізної практичної підготовки на базі ІЕМ та на провідних виробничих і торговельних підприємствах, організаціях і установах, що надають послуги в різних сферах економіки, рекламних агенціях тощо.
Викладачі Інституту докладають значних зусиль щодо супроводу навчання студентів з інвалідністю. На початку навчального року завідувачі кафедр вивчають контингент студентів – першокурсників з особливими потребами: ознайомлюються з документацією на кожного студента; при необхідності одержують додаткову інформацію про студента від його батьків; проводять зустрічі з психологом з питань уточнення індивідуальних особливостей студентів з інвалідністю, наявності у них певних труднощів, з’ясування необхідних напрямів та форм психологічної адаптації і соціальної інтеграції в студентський колектив.
Круглий стіл Малинської  міської  філії ЦЗ
З урахуванням індивідуальних характеристик студентів з особливими потребами колектив Інституту розробив і впроваджує комплекс соціально-педагогічних заходів, серед яких слід виділити наступні: проведення загальних зборів студентів з особливими потребами; організацію семінару для викладачів інтегрованих груп за участю фахівців управління соціальної адаптації та реабілітації та відділу спеціальних технологій навчання; планування індивідуальної роботи викладачів з окремими студентами, залучення студентів-волонтерів.
З метою запобігання виникненню проблем у підготовці студентів з інвалідністю професорсько-викладацький склад Інституту постійно проводить зустрічі батьків з викладачами і фахівцями Університету, сприяє підтримуванню між ними постійних контактів, що позитивно впливає на якість теоретичної і практичної підготовки наших випускників та подальше їхнє працевлаштування.
Круглий стіл Малинської  міської  філії ЦЗ Круглий стіл Малинської  міської  філії ЦЗ