Інформація про захист дисертації Камратова Сергія Володимировича

Вперше, 27 листопада 2020 року в Інституті економіки та менеджменту відбувся захист дисертаційного дослідження аспіранта Камратова Сергія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» на тему «Формування системи стратегічного управління лісогосподарськими підприємствами: економічний, соціальний та екологічний аспекти» (науковий керівник Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування).
В захисті приймали участь члени спеціалізованої вченої ради:
Голова: Дробязко Світлана Ігорівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та обліку Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
Рецензенти:
Скупський Руслан Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, управління та адміністрування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Миколаїв;
Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент, директор Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
Опоненти:
Дребот Оксана Іванівна, д.е.н., професор, завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН;
Черчик Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу “Волинський національний університет імені Лесі Українки”, м. Луцьк.
За результатами голосування всі члени спеціалізованої вченої ради проголосували позитивно і ми вітаємо Камратова Сергія Володимировича зі здобуттям ступеня доктора філософії та бажаємо йому подальших творчих досягнень.